Con Kê Bê Tông 15/20mm – Không Sợi Thép

Liên hệ

Hiện nay đã có nhiều loại con kê bê tông với hình dáng và công dụng khác nhau để chọn lựa. Do đó người sử dụng phải tham khảo trước.