Con Kê Bê Tông 70-80mm – Không Sợi Thép

Liên hệ

Những vật liệu kê thép không đảm bảo chất lượng sẽ gây ảnh hưởng đến công trình. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng con kê bê tông.