Con Kê Bê Tông 35/40/45mm – Không Sợi Thép

Liên hệ

Để tạo được lớp bảo vệ trong quá trinh thi công, người ta có thể áp dụng nhiều cách khác nhau, nhưng việc đặt con kê bê tông là đơn giản.