Keo Chà Ron Weber

Liên hệ

Chà ron là bước cuối cùng trong công đoạn ốp lát gạch. Mặc dù là một công đoạn nhỏ, nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng. Loại Keo Chà Ron Weber tốt nhất, chống thấm những khu vực ẩm ướt như nhà tắm, nhà bếp… tối ưu, giúp nâng cao chất lượng công trình.