Nilon đổ bê tông màu đen

Liên hệ

– Tên sản phẩm: nilon đổ bê tông màu đen

– Màu sắc: Đen

– Kích thước: 1m x 400m