Nilon đổ bê tông màu trắng

Liên hệ

– Tên sản phẩm: Nilon đổ bê tông màu trắng

– Có các khổ 1m2, khổ 1m6, khổ 2m (Khổ đôi – Tức trải ra sẽ thành 2m4, 3m2, 4m)

– Trọng lượng trung bình mỗi cuộn: 50 Kg