Con Kê Bê Tông 30mm Chất Lượng

Liên hệ

Trong thi công kết cấu phần thô, cụ thể là thi công thép và bê tông trên công trường, con kê bê tông được sử dụng nhằm mục đích bảo vệ.