Màng PE đổ bê tông

Liên hệ

Tên sản phẩm: Màng PE đổ bê tông

Màu sắc: Đen xám – Trắng sữa, trắng trong, xanh, đen

Kích thước khổ: từ 1,2 m đến 6 m

Độ dày: 0.2 mm đến 2 mm