Lưới che nắng sợi tròn

Liên hệ

– Sợi lưới được đan xéo vào nhau

– Kích thước lỗ: nhỏ, chắn được bụi

– Chất liệu: HDPE nguyên sinh