Con Kê Bê Tông 75mm – Sợi Thép

Liên hệ

Hiện nay con kê bê tông 75mm khá phổ biến, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp trong hình ảnh thi công của nhà thầu.