Con Kê Bê Tông 65mm

Liên hệ

Khi vỡ vận kê, vận kê không đề, quy cách không chuẩn,… để khắc phục được các vấn đề này Nam Tiền Phong đầu tư sản xuất con kê bê tông.