Màng PE công trình

Liên hệ

Thông thường ở các nhà ở xây dựng ít thấy sử dụng màng công trình mức dộ ảnh hưởng không nhiều nhưng trong các công trình lớn thì Màng PE công trình lại giúp tiết kiệm một lượng lớn chi phí do hao hút và nhân công làm việc.