Con Kê Bê Tông 20/25mm – Không Sợi Thép

Liên hệ

Con kê bê tông (gối kê bê tông, cục kê bê tông) được các nước phát triển sử dụng từ thời gian trước rất lâu, mục đích để đảm bảo công trình.